top of page

Verloop behandeling

 

 

Intakegesprek 

In de eerste plaats wordt kennis gemaakt en kort uitgelegd wat bioresonantie is en vervolgens wordt u een aantal vragen gesteld of heeft u vantevoren een intake-formulier ingevuld. Aan de hand van deze intake wordt bekeken welke metingen verricht zullen gaan worden en welke prioriteiten gesteld moeten worden. De eerste behandeling is dan ook vooral een vraag- en metingen-sessie, waarin duidelijk wordt welke verstoringen er in en om het lichaam van de cliënt aanwezig zijn. De intake en metingen duren al gauw anderhalf tot twee uur. Na deze metingen kan meestal meteen een eerste korte behandeling worden gegeven. De metingen zelf en de bewustwording van de verstoringen in en om het lichaam kunnen echter al deel uitmaken van de, vaak onbewuste, eerste stap naar herstel. Een geconstateerde, maar nooit eerder herkende voedselovergevoeligheid en het om die reden tijdelijk uit het dagelijks eetpatroon kunnen nemen van betreffende voedingsmiddel, kan bijvoorbeeld al na enkele dagen verlichting geven.

 

Meten en behandelen

Het meten en de behandeling gebeuren voor de cliënt op vrijwel gelijke wijze. Er wordt plaatsgenomen op een behandelstoel met een soort mat. Deze mat is middels een snoer gekoppeld aan de bioresonantie-apparatuur (Rayocomp Polar PS 1000 4.0). Tevens krijgt u twee staven vast die met een snoer zijn verbonden aan de apparatuur. De mat en staven sturen allerlei frequenties naar het lichaam. Het betreft uiterst subtiele hoeveelheden energie op een breed spectrum, nauwkeurig afgestemde frequenties voor de betreffende meting of behandeling. De meeste mensen merken geheel niets van deze energie-overdracht. De meer gevoeligen onder ons voelen soms wel een soort diepe subtiele trilling. Tijdens de eerste sessie kan ik ook een scan maken via het hart. Dan wordt via een cardiogram gemeten welke systemen de grootste verstoringen laten zien. Vervolgens kan ik de details verder uittesten.

 

Aan het bioresonantie-apparaat is tevens een biotensor bevestigd middels een snoer. Dit is een soort lange metalen draad aan een houten handgreep. Deze draad pikt de resonantie van het lichaam, als reactie op de uitgezonden frequenties van het apparaat, op en komt hierdoor in beweging. De beweging geeft aan of de opgevangen resonantiegolf regelmatig dat wil zeggen harmonisch is of niet. Oftewel, geven de sinusgolven een vloeiend en eenduidig beeld, of zijn hierin allerlei verstorende energievelden merkbaar. In het eerste geval maakt de tensor een draaiende beweging die afwisselend linksom of rechtsom draait, in het verstoorde geval gaat de tensor meestal op en neer (verticaal lineair) en soms heen en weer (horizontaal lineair). Vervolgens kan, door het toevoegen van een polarisatie aan de uitgezonden frequentie, worden uitgediept wat voor verstoring het betreft.

Voor de behandelingen worden de juiste frequenties teruggestuurd naar het lichaam, die daarmee de positieve prikkels krijgt om verstoringen op te heffen.

 

Allergieën

Indien getest moet worden op allergieën en overgevoeligheden wordt een extra aftastpen aan het bioresonantie-apparaat bevestigd. Met deze pen worden stuk voor stuk allergene stoffen aangeraakt, waardoor de trillingsfrequentie van de betreffende stof wordt opgevangen en naar de mat wordt gezonden. De tensor kan vervolgens weer aangeven of het lichaam hierop goed of verstoord reageert. Zodra duidelijk is welke stoffen tot reacties in het lichaam leiden (meestal onnodig heftige reacties van het immuunsysteem), kan hierop een behandeling worden ingezet. Gezorgd moet worden dat het lichaam tijdelijk niet of zo min mogelijk wordt blootgesteld aan de betreffende stof(fen) en dat het immuunsysteem in zijn geheel beter gaat functioneren. Maar daarnaast wordt het lichaam geholpen een beter afgestemde reactie te geven bij contact of inname van de stoffen. Daartoe worden één of meerdere allergene stoffen in een houder gezet die eveneens is verbonden met het bioresonantie-apparaat. Een speciaal daarvoor opgesteld energieprogramma gaat vervolgens aan de slag om het lichaam te laten wennen aan de informatie van de allergene stof en de geheugencellen van het immuunsysteem te desensibiliseren. De cliënt wordt dus niet blootgesteld aan de stof, maar slechts aan de informatie die de stof bij zich draagt.

Op dezelfde manier kan de cliënt allerlei spullen meenemen waarvan men wil weten of deze al dan niet tot verstoorde reacties leiden in het lichaam. Zo kunnen medicijnen getest worden, schoonheidsproducten, sieraden, huisstof uit het eigen huis, haren van de eigen huisdieren, de eigen pindakaas, chocola, etcetera.

 

bottom of page