top of page

Welkom op de site van Resonique

Resonique is een praktijk voor bioresonantie en natuurgeneeskunde.

Resonique biedt behandelingen voor een scala aan klachten, zoals migraine, allergieën, huiduitslag, vermoeidheidsklachten, vage pijn, overspannenheid en nog veel meer. In het menu links vindt u onder ‘Behandelbare klachten’ een opsomming van klachten waarbij bioresonantie in combinatie met fusie licht therapie en natuurgeneeskunde goede resultaten kan leveren en voor wie het geschikt is. Voor de fusie licht therapie met de Theragem verwijs ik graag naar de website van de Theragem.

 

Bioresonantie

Bioresonantie is een vorm van klachtenanalyse en behandeling die niet iedereen kent. Vanuit de natuurkunde is bekend dat materie is opgebouwd uit moleculen en dat deze moleculen weer zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes, te weten atomen. Atomen hebben een kern waar om heen één of meerdere elektronen draaien. Deze draaiing vindt plaats met een bepaalde regelmatige frequentie. Dergelijke frequenties zijn meetbaar. Onze eigen materie, de cellen in het lichaam, bestaan eveneens uit elektronen die om een kern draaien. Deze draaiing en daarmee de frequentie verschilt per onderdeel. Wetenschappers zijn jarenlang bezig geweest om het gezonde frequentiespectrum van het menselijke lichaam in kaart te brengen.

Cellen vormen weefsels, weefselstructuren vormen organen, organen vormen stelsels in ons lichaam (bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel). Ieder orgaan, ieder weefsel, iedere cel bestaat op die manier dus uit energie met eigen gezonde, meetbare frequentiespectra, het energiepatroon. Gezonde cellen hebben een regelmatig energiepatroon. Iedere ziekte en iedere klacht gaat echter gepaard met onregelmatige vibraties. Aan de hand van het energiepatroon van allerlei onderdelen van het lichaam kan daardoor bekeken worden of iemand geheel gezond is. Bij een verstoord energiepatroon, door bijvoorbeeld bacteriën of virussen, kent de normale sinusgolf onregelmatigheden en kan betreffende cel of orgaan niet meer optimaal functioneren. Met gebruikmaking van bioresonantie-apparatuur (Polar PS 1000) kunnen heel veel energiepatronen gemeten worden.

Testen en behandelen

Door middel van het testen van het gehele lichaam, waarbij ook de meridianen (acupunctuurpunten) kunnen worden meegenomen, worden de verstoringen opgespoord en vindt een analyse plaats van het totaalbeeld. De diepere oorzaak van de klachten wordt hierbij opgezocht en behandeling zal zich met name hierop richten.

In geval van allergie of overgevoeligheid kan een heel aantal stoffen getest worden op een overactieve reactie van het lichaam, zodat hierop behandeld kan worden. Daarbij wordt de drempel, waarop het lichaam overactief gaat reageren na contact met de betreffende stof(fen), verhoogd. Dit heet desensibiliseren. Veelal is de basis voor allergieën en overgevoeligheden gelegen in een verstoord spijsverteringskanaal. Daarom zal in dergelijke gevallen ook hiernaar gekeken worden en volgen voedingsadviezen, een ontzuringskuur en veelal energetische behandeling van maag en darmen.

De behandeling van verstoorde lichaamscellen gaat via het teruggeven van energie aan het verstoorde lichaamsonderdeel met de juiste harmonische frequentie, de juiste polariteit en eventueel aanvullende natuurgeneeskundige middelen. Indien de juiste frequentie en polariteit worden gebruikt zal het verstoorde deeltje gaan meeresoneren, conform het principe van een stemvork. Na enige tijd kan het deze frequentie zelf aanhouden en de verstoring opheffen. Afhankelijk van hoe lang de verstoring al aanwezig is en of oorzaken van de verstoring (voedings– en leefpatroon, stress, stralingsbelasting, bacterieën, virussen, schimmels etc.) volledig weg zijn of ook meebehandeld moeten worden, zal de behandeling meer of minder tijd in beslag nemen en herhaald moeten worden.  

 

Natuurgeneeskunde

Voor heel veel klachten en het bereiken van een betere gezondheid geldt dat veelal gestart moet worden met een ontzuringsproces op natuurlijke basis. Er zijn veel factoren in ons dagelijks leven die maken dat ons lichaam steeds verder verzuurd. De normale pH-waarde is daarbij veel te laag en daaruit ontstaat op den duur een heel scala aan klachten. Daarnaast wordt met behulp van de intake, de bioresonantie-meetresultaten en het testen van natuurgeneeskundige middelen bekeken wat het lichaam en/of de geest nodig heeft om naar een optimaal functioneren toe te gaan. Dit kunnen middelen zijn die bijvoorbeeld de darmen stimuleren weer beter te gaan werken, of bijvoorbeeld vitamines, mineralen of celzouten waarvan tekorten zijn geconstateerd, dieetaanpassingsadviezen, etcetera.

Behandelplan

Voor het bereiken van de gewenste resultaten wordt het behandelplan in overleg met u opgesteld, zodat deze goed in uw dagelijks leven in te passen is.

Resultaten

Veel klachten kunnen worden verholpen. Indien de cliënt de dieet- of eventuele levensstijl-aanpassingen naast de behandelingen goed toepast, zijn snelle verbeteringen merkbaar, waar soms al jarenlange klachten aanwezig waren. Daarnaast gaat vaak ook de algehele weerstand en het gevoel van welzijn omhoog. Men heeft meer energie, is meer in balans en men leert ook beter te luisteren naar het eigen lichaam.

Geen enkele vorm van therapie kan echter alles genezen. Zo kent ook de natuurgeneeskunde en bioresonantie haar grenzen. Maar in vrijwel alle gevallen kan op zijn minst wel uw gezondheid verbeterd worden en uw zelfgenezend vermogen en weerstand verhoogd worden. Daarnaast ontstaat vaak een stuk inzicht in de problemen of kan een situatie van ernstige ziekte leefbaarder zijn geworden.

 

Meer informatie

Als u verder wilt lezen over bioresonantie of de behandelingen, kunt u links bovenaan in het menu verder klikken. Zie rechtsbovenaan deze pagina voor mijn contactgegevens.

 

Natuurlijk hoop ik dat u blaakt van gezondheid en anders zie ik u graag snel !

 

Carla

Therapeut
Drs. Carla L. Suir
Bioresonantietherapeut  

Natuurgeneeskundig Gezondheidsadviseur

Email en GSM
Info@resonique.nl
06 - 1506 2011

Beroepsverenigingen

VBAG, Vereniging ter bevordering van Alternatieve  Geneeswijze,

 

RBCZ, Register Beroepsboefenaren Complementaire Zorg

 

Via RBCZ ben ik tevens ingeschreven bij het TCZ-register; Tuchtrecht Complementaire Zorg

Basisopleidingen
 

Natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur, Vita-              Opleidingen, Zeewolde, diploma september 2009

Medische Basisvakken, Vita Opleidingen, Zeewolde,   diploma september 2009

 Bioresonantie, De Zonnevlecht, Budel, november 2009

Basiscursus Bioresonantie Polar 1000, Zonnevlecht, Budel, 2008 en Apeldoorn 2018

Cross-culturele Psychologie, Universiteit Utrecht, diploma 1998.

Verder vindt jaarlijkse bij- en nascholing plaats en volg ik regelmatig weer aanvullende opleidingen.

 

Overige

KvK: 08174310
 

BTW-id : NL001646743B16

bottom of page